Uluslararası Güvenlik ve Strateji Çalışmaları

Akademik Kadro

Akademik Kadro

 

Mustafa Kibaroğlu
Prof. Dr. & Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörü

Mustafa Kibaroğlu, MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Lisans (1987) ve Ekonomi Bölümü’nde Master (1990) derecelerini aldı. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “The Nuclear Non-proliferation Regime at the Crossroads: Strengthening or Uncertainty” (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Rejimi Yol Ayırımında: Güçlendirme ya da Belirsizlik) başlıklı teziyle Doktora derecesini (1996) aldı.

Doktora çalışmaları sırasında, Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü bursu ile İsviçre’de; Doktora sonrasında 1996 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bursu ile İngiltere’de Southampton Üniversitesi’nde; ve post-doktora bursu ile 1996/1997 akademik yılı boyunca ABD’de California Monterey Enstitüsü’nde “Kitle İmha Silahlarının Yayılması Sorunu” üzerine araştırmalar yaptı ve eserler yayınladı.

1997 yılında Yrd. Doç. Dr. unvanı ile Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. 2003 yılında Doçent olmasının ardından 2004/2005 akademik yılı boyunca davet edildiği Harvard Üniversitesi’nde akademik çalışmalarını sürdürdü.

1997-2011 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, Eylül 2011 - Temmuz 2014 arasında Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak Prof. Dr. unvanı ile görev yaptı ve Türk Dış Politikası; Dış Politika Analizi; Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma; Ortadoğu Güvenliği ve Araştırma Metotları konularında dersler verdi. Temmuz 2014 itibarıyla MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Uluslararası Güvenlik Çalışmaları ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (MEF Strateji) Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu’nun, Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu ile birlikte yazdıkları, ABD’de yayınlanan Global Security Watch – Turkey: A Reference Handbook (2009) isimli kitabı yanı sıra, Hollanda'da IOS Press tarafından basılan Defence Against Weapons of Mass Destruction Terrorism (2010);  Bioterrorism: Threats and Deterrents (2010), Responses to Nuclear and Radiological Terrorism (2011), Defence Against Terrorism (2011); Analyses and Strategies to Counter the Terrorism Threat (2012) ve Dış Politika Enstitüsü tarafından basılan Turkey’s Neighborhood ile Eastern Mediterranean isimli derleme kitapları mevcuttur. Ayrıca, akademik dünyada uluslararası alanda en önemli kriterlerden biri olan Social Sciences Citation Index (SSCI) atıf endeksi kapsamındaki Security Dialogue, Bulletin of the Atomic Scientists, Middle East Journal, Middle Eastern Studies, Korean Journal of Defense Analysis, Turkish Studies, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, ve Middle East Policy gibi en saygın dergilerde çok sayıda makaleleri yayınlanmıştır.

Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ve uluslararası güvenlik konularında yaptığı üstün nitelikli çalışmalardan dolayı 1995 Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Pugwash Conferences on Science and World Affairs isimli akademik kuruluşun 2007 yılında Konsey üyeliğine seçilen Mustafa Kibaroğlu, Ocak 2006-Ocak 2013 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde kurulan NATO Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nin (TMMM) Akademik Danışmanı ve TMMM tarafından yayınlanan Defence Against Terrorism Review (DATR) Dergisi’nin Editörü olarak görev yapmıştır. İleri derecede İngilizce ve Fransızca bilen Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu evlidir ve bir çocuk babasıdır.

Araştırma alanları:

Uluslararası Güvenlik,
Kitle İmha Silahlarının Yayılması Sorunu,
Silahsızlanma,
Silahların Kontrolü,
Ortadoğu,
Uluslararası Terörizm,
NATO,
Kıbrıs Sorunu,
Türk Dış Politikası

Kişisel web sitesi: http://www.mustafakibaroglu.com
E-postamustafa.kibaroglu@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 3659

Sabatik: Harvard Üniversitesi, Cambridge, Mass., ABD (2004/2007)
Post-Doktora: Monterey Institute, Monterey, California, ABD (1996/1997)
Doktora: Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara (1996)
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, İstanbul (1990)
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul (1987)

 

Ayşegül Kibaroğlu
Prof. Dr. 

TED Ankara Koleji mezunu olan, Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Sırasıyla, University of Reading’den Master, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden doktora derecelerini aldı. Türkiye Bilimler Akademisinden aldığı bursla İskoçya, University of Dundee, International Water Law Research Institute bünyesinde doktora sonrası çalışmalarda bulundu.

Orta Doğu ve Fırat-Dicle havzasında su politikaları, uluslararası su hukuku ve çevre politikaları üzerine yayınlanmış birçok eseri bulunmaktadır. Bunlar arasında: Kluwer Academic Publishers tarafından 2002 yılında yayınlanmış olan Building A Regime for the Waters of the Euphrates-Tigris River Basin; 2003 yılında aynı yayınevi tarafından yayınlanan Water Development and Poverty Reduction; 2011 yılında Springer Verlag tarafından yayınlanan Turkey’s Water Policy: National Framework and International Cooperation ve  Brill tarafından 2013 yılında yayınlanmış olan Water Law and Cooperation in the Euphrates-Tigris Region başlıklı kitap eserleri sayılabilir. Ayrıca, Dr. Kibaroğlu’nun International Negotiation Journal, Water International, Water Policy, Journal of International Affairs ve Global Governance gibi bilimsel alanda önde gelen uluslararası dergilerde makaleleri yayınlanmıştır.

Dr. Kibaroğlu 2001-2003 yılları arasında Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi’nde danışman ve uluslararası ilişkiler birimi koordinatörü olarak görev yapmıştır. Dr. Kibaroğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 2003-2011 yılları arasında sırasıyla Yrd. Doç. ve Doç. Dr. olarak görev yapmıştır. Eylül 2011-Temmuz 2014 arasında Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Prof. Dr. unvanı ile görev yapmıştır. 2014 Temmuz ayından buyana MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Prof. Dr. olarak görev yapmaktadır.

Kibaroğlu, 2016 Bahar döneminde University of Texas at Austin, Lyndon B. Johnson School of Public Affairs’de ziyaretçi profesör olarak görev yapmıştır. Dr. Kibaroğlu, bir uluslararası akademik işbirliği girişimi olan Fırat-Dicle için İşbirliği Girişimi-ETIC’in kurucu üyesidir. İleri derecede İngilizce bilen Ayşegül Kibaroğlu evli ve bir çocuk annesidir.

Araştırma alanları:
Uluslararası Hukuk,
Uluslararası Örgütler,
Siyasi Coğrafya,
Orta Doğu Politikası,
Sınıraşan Su Politikaları,
Türkiye Su Politikası ve Çevresel Güvenlik

Google Scholar Sayfası:
https://scholar.google.com.tr/citationsuser=fwydRGAAAAAJ&hl=en&oi=ao
E-postaaysegul.kibaroglu@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 3603

Sabatik: Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, University of Texas at Austin, USA, (2016)
Post-Doktora: Hukuk Bölümü, University of Dundee, Scotland, (2001)
Doktora: Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara, (1998)
Yüksek Lisans: Graduate School of International Studies, University of Reading, UK, (1990)
Lisans: Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara Üniversitesi, (1989) 

Beken Saatçioğlu
Doç. Dr. 

Beken Saatçioğlu MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde (2000), yüksek lisans (2003) ve doktora (2009) çalışmalarını ise Uluslararası İlişkiler/Siyaset Bilimi alanlarında, Virginia Üniversitesi (University of Virginia)’nde tamamlamıştır. 2009-2010 yıllarında Berlin Özgür Üniversitesi (Freie Universität Berlin)’nde, 2010-2011 yıllarında ise Viyana’da bulunan Avrupa Bütünleşmesi Araştırmaları Enstitüsü (Institute for European Integration Research, EIF)’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur.

Beken Saatçioğlu, MEF Üniversitesi’nin yanısıra Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Virginia Üniversitesi’nde dersler vermiştir. Araştırma alanları arasında Avrupa Birliği koşulluluğu ve genişlemesi, Avrupalılaşma, demokratikleşme, Avrupa bütünleşmesi, Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye siyaseti bulunmaktadır. Bu konularda uluslararası derleme kitap bölümleri ve South European Society and Politics, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Democratization, Turkish Studies, Uluslararası İlişkiler ve Insight Turkey gibi başlıca akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.
 
Araştırma alanları:
Avrupa Birliği Koşulluluğu ve Genişlemesi,
Avrupalılaşma,
Demokratikleşme,
Avrupa Bütünleşmesi,
Türkiye-AB İlişkileri,
Türkiye Siyaseti

Kişisel websitesi: https://mef1.academia.edu/BekenSaatcioglu
E-posta: beken.saatcioglu@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 78

Doktora: University of Virginia (2009)
Yüksek Lisans: University of Virginia (2003)
Lisans: Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (İng.) (2000)

 
 

Barış Çağlar
Dr. Öğr. Üyesi 

Barış Çağlar, MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Uluslararası İlişkiler alanında Bilkent Üniversitesi’nden yüksek başarı bursuyla almıştır. Doktora tez araştırmalarının bir bölümünü kurumsal bağı olmaksızın Yale Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nde yapmıştır.

Yurtdışındaki NATO uluslararası personelinin kitle imha silahları eğitiminde görev almıştır. Uluslararası Örgüt (IO) statüsündeki Ankara-merkezli T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'na bağlı ve NATO-akredite Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM)’ni ve Türkiye’yi yurtdışında değişik defalar temsil etmiştir. Makaleleri, Ortadoğu Analiz (EBSCO); Middle East Policy (SSCI); ORIENT Islam-Zeitschrift Fur Geschichte Und Kultur Des Islamischen Orients (GEOBASE, BAS, IPSA, PAIS, SCOPUS); COE-DAT Booklet on Border Security; Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi-ORSAM (Center for Middle Eastern Strategic Studies) ve COE-DAT Newsletter adlı uluslararası ve ulusal dergilerde yeralmıştır.

Doktora tezi, "Changing Alliance and Cooperation Dynamics: Globalization, Nation-State and the Threat" (Değişen İttifak ve İşbirliği Dinamikleri: Küreselleşme, Ulus-Devlet ve Tehdit; 2010) devletler arasındaki büyük savaşların hız kestiği çağımızda küreselleşme şartları altında devlet-dışı gruplardan kaynaklanan güvenlik tehditlerinin ayırdedici niteliklerini ve geleneksel güvenliğe ve ittifak dinamiklerine yansımalarını hem ampirik hem de kuramsal açıdan incelemektedir. 

Tezin odağı, ihtilaf içinde oldukları diğer devletlere veya ittifaklara karşı biraraya gelebilen temel aktör devletlerin, El-Kaide ve IŞİD gibi devlet-dışı aktörlerden gelen münhasır güvenlik tehditlerine karşı ne denli biraraya gelebildikleridir. Teröre karşı devlet-içi mücadelede ve devletler-arası/uluslararası mücadelede karşılaşılan işbirliği sorunlarını irdelemiştir. Bu tür tehditlerin ayırdedici özellikleri, pratikte devletlerin kurumsal işleyişlerini teorideyse dünya akademik topluluğunu yeni yaklaşımlara ve arayışlara yöneltmektedir.

İhtisas alanı Uluslararası Güvenlik’tir. Epistemolojik perspektifi ‘Thick realist-thin constructivist’tir. Realizm'in ve Toplumsal İnşacılık'ın buluşmaz yönlerine rağmen aralarında köprü kurmak eğilimindeki akım doğrultusunda da çalışmaktadır. Uluslararası İlişkiler Teorilerinden özellikle üstünde durduğu kuram Neo-Klasik Realizm’dir. Bu paradigmasal çerçevede yöntemsel eğilimi daha çok kuram-bazlı olay incelemeleri (theory-oriented case studies) ve süreç-takibi (process-tracing) dir. 

Araştırma alanları
Öz: Güvenlik Çalışmaları
Kuramsal Yaklaşımlar, Anahtar Kavramlar, Kurumlar ve Tehditler.

Detay:
Başat-Güç Politikaları ve İttifak Siyasası, 
Dış Politika Analizi-Neoklasik Realizm Kuramı, 
Güvenlik Çalışmalarında Siyasal Kuramlar,
Küreselleşme şartlarında Jeopolitik,
Terörizm Olgusu ve Uluslararası İlişkiler ile İlintisi,
Devlet-dışı Siyasal Şiddet ve Aktörleri,
Teröre Karşı Devletlerin İşbirliği Sorunları ve Başarıları,
Terörizm Vaka İncelemeleri ve Tarihsel Metod

Kişisel websitesihttps://tr.linkedin.com/in/barış-çağlar-phd-5703426
E-posta: caglarb@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 3676

Doktora: Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara (2010)
Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara (2001)
Lisans: Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara (1999)

Sosyal Medya